Yhdistys

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry eli Jesy on perustettu vuonna 1994. Toimialueeseemme kuuluu Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä.

Yhdistyksemme perustavoite on eläinten hyvinvoinnin edistäminen alueellamme. Tähän tavoitteeseen pyritään tiedottamalla, opastamalla ja jakamalla tietoa eläinten oikeasta, lain vaatimasta ja asianmukaisesta kohtelusta.

 


 

Hallitus

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika (pidettävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä). Sivulta löydät yhdistyksen hallitusten kokoonpanot.

Lue lisää tästä


 

Historia

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry perustettiin 12.4.1994. Yhdistys on vuosien saatossa edistänyt merkittävästi eläinten hyvinvointia toiminta-alueellaan tiedottamalla, valistamalla ja tukemalla eläinten omistajia sekä eläimiä suojelevia tahoja. Kaikki toiminta on perustunut vapaaehtoistyöhön, josta ei saa korvausta.

Lue lisää tästä


 

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa.

Lue lisää tästä


 

Toimintamme arvot

Jesy on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Toimintamme tarkoitus on suojella kaikkia eläimiä huonolta kohtelulta ja tarpeettomalta kärsimykseltä, jota ihmiset ymmärtämöttymyyttään ja välinpitämättömyyttään voivat aiheuttaa. Tähän pyrimme julkisella tiedottamisella, neuvomalla sekä antamalla apua ongelmatilanteissa.

Lue lisää tästä


 

Materiaalit / logot

Esitteitämme ja julisteitamme saa vapaasti tulostaa ja jakaa esimerkiksi omalla työpaikalla. Sivulta löydät myös mm. tulostettavat lemmikinomistajan hätätietokortit.

Lue lisää tästä


 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.

Lue lisää tästä